ლეს მორისონ

Les-Morrison-Messianic-Violin-2010 “ქრისტიანებმა უნდა  შეიცნონ  ებრაელი  ქრისტე, სხვა შემთხვევაში მათი  რწმენა არა სულფასოვანი  იქნება” ( ლეს მორისონ).